Документи

Общи документи, свързани с предучилищното възпитание в България.

Планови документи на детска градина “Мир”

Бланки, необходими на родителите за записване на детето, при отсъствие и др.