Материална база

ДГ “Мир” е общинско детско заведение. Стопанисва две сгради. Централната сграда се намира на 6 км западно от гр. Силистра, в посока Русе, на територията на с. Айдемир,  ул. “Сокол” №10, в кв. “Деленките”. Филиалът е разположен в центъра на с. Айдемир, но на тихо и спокойно място, встрани от главния път, на ул. “Преслав” №16.

Двете сгради са със стандартно оборудвани и обзаведени занимални и санитарни помещения,  необходими за спокойния и здравословен дневен престой на децата. Разполагат още с методични кабинети, медицински кабинет, сервизен сектор – кухня, перално помещение, гладачна, физкултурни салони, големи и озеленени дворове за игра и обучение на открито.

Сградите се отопляват с локални парни инсталации.

Видеонаблюдение и охранителна система денонощно осигуряват контрол и опазване на имуществото.