Приключили проекти

Училищен плод“- срок: от 03.10.2017 г. до 30.04.2018 г.
Училищно мляко“- срок: от 03.10.2017 г. до 24.04.2018 г.

Проект “Здравословно хранене

Две години ДГ “Мир” бе част от международния проект “Здравословно хранене”. Проектът имаше за цел да формира здравословни хранителни навици сред децата, както и да създаде положително отношение към пълноценното хранене.

Трите подготвителни групи, с активното участие на родителите, се включиха с открити ситуации, посветени на мястото на плодовете и зеленчуците в хранителния режим на децата, както и с рецепти за здравословно хранене в конкурс на организаторите. Всички рецепти бяха публикувани в социалната мрежа.

Здравословното хранене е част от културата и възпитанието на нашите деца.