Текущи проекти

Училищен плод“- срок: от 03.10.2018 г. до 30.04.2019 г.

 

Училищно мляко“- срок: от 03.10.2018 г. до 24.04.2019 г.

Традиционно Детска градина “Мир” кандидатства и участва в националните схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” на Държавен фонд “Земеделие”. Те имат за цел да бъдат подобрени хранителните навици и повишена консумацията на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти при децата, съобразно изискванията за здравословно хранене. Храните се предоставят безвъзмездно и се дават на децата като междинна закуска в дневния режим.

“Засаждаме бъдеще” 

Една кампанията на Daikin и ГОРАТА.БГ , която цели създаване на нови гори в България и възпитаване на любов към природата у децата. Повече четете тук:

„Засаждаме бъдеще“ с участието на ДГ „Мир“

Ще си отгледаме детска гора

Нови дръвчета в детската градина