Възстановява се такса „детска градина“ за 5-6-годишните деца

Facebooktwitterpinterestmail

От 01.06.2017 г. е възстановена таксата за ползване на целодневна детска градина за децата от подготвителните групи. Решението е на Общински съвет – Силистра от 27.април.

Родителите ще плащат по 6 лв. твърда такса + 2.20 лв. за всеки присъствен ден през месеца. Промяната се отнася само за децата, които не ползват облекчения, определени с Наредбата за местните такси и цени на услугите в община Силистра.

Определени са и таксите за полудневно и почасово посещение в детските градини, съгласно новия Закон за предучилищното и училищно образование.

Повече информация ще получите, ако проследите линковете:

Докладна записка: http://obs-silistra.com/files/2017/04/02.pdf

Решение №463/ 27.04.2017 г.: http://obs-silistra.com/readarticle.php?article_id=5084

Наредба: http://obs-silistra.com/…/N…/N_taksi_i_uslugi_15.05.2017.pdf

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Новини с етикети , . Постоянна връзка.