Материална база

ДГ „Мир“ е общинско детско заведение. Стопанисва две сгради. Централната сграда се намира на 6 км западно от гр. Силистра, в посока Русе, на територията на с. Айдемир,  ул. „Сокол“ №10, в кв. „Деленките“. Филиалът е разположен в центъра на с. Айдемир, но на тихо и спокойно място, встрани от главния път, на ул. „Преслав“ №16.

Двете сгради са със стандартно оборудвани и обзаведени занимални, санитарни помещения, сервизен сектор. Разполагат също с методични и медицински кабинети. Сервизната част включва: кухня, перално помещение, гладачна. За спокойния и здравословен дневен престой на децата роля играят физкултурните салони, големи и озеленени дворове за игра и обучение на открито.

Сградите се отопляват с локални парни инсталации.

Видеонаблюдение и охранителна система денонощно осигуряват контрол и опазване на имуществото.