Състав

Председател 

Иванела Стефанова

Членове

1. Весела Тодорова – представител на финансиращия орган

2. Ажда Русева

3. Кремена Ангелова

4. Йозлам Зейналова