Екип

Веселина Никовадиректор на ДГ “Мир” – с. Айдемир, община Силистра

Педагози

Тодорка Маринова Атанасова – старши учител

Марийка Георгиева Георгиева – старши учител

Веселка Вълкова Димова – старши учител

Светлана Петрова Илиева – старши учител

Димитричка Петрова Димитрова – старши учител

Милена Иванова Христова – учител

Калинка Спиридонова Спасова – учител

Гергана Стефанова Иванова – учител 

Росица Димитрова Димитрова – учител 

Екатерина Костадинова Тодорова – учител

Ренета Живкова Андреева – ресурсен учител

Иванина Димитрова Георгиева – Тодорова – психолог 

Преслава Пламенова Ангелова – логопед

Непедагогически персонал

Розалина Василева Йорданова – счетоводител

Мария Урумова – касиер-домакин

Татяна Петрова – медицинска сестра

Снежина Тодорова – медицинска сестра

Диана Георгиева – медицинска сестра

Христина Тодорова – помощник-възпитател

Милка Стоянова – помощник-възпитател

Галина Гецова – помощник-възпитател

Златина Даскалова – помощник-възпитател

Костадинка Петрова – помощник-възпитател

Анка Стоянова – готвач

Венета Енева – готвач

Христо Тодоров – огняр

Иван Тодоров – огняр