Екип

Веселина Никовадиректор на ДГ “Мир” – с. Айдемир, община Силистра

Педагози

Тодорка Маринова Атанасова – старши учител, III ПКС

Марийка Георгиева Георгиева – старши учител, V ПКС

Веселка Вълкова Димова – старши учител, V ПКС

Светлана Петрова Илиева – старши учител

Димитричка Петрова Димитрова – старши учител

Милена Иванова Христова – учител 

Калинка Спиридонова Спасова – учител

Гергана Стефанова Иванова – учител 

Росица Димитрова Димитрова – учител 

Павлина Кирилова Димитрова – учител

Екатерина Костадинова Тодорова – учител

 

Непедагогически персонал

Розалина Василева Йорданова – счетоводител

Мария Урумова – касиер-домакин

Татяна Петрова – медицинска сестра

Снежина Тодорова – медицинска сестра

Диана Георгиева – медицинска сестра

Петранка Манолова – помощник-възпитател

Милка Стоянова – помощник-възпитател

Розка Недкова – помощник-възпитател

Галина Гецова – помощник-възпитател

Росица Русева – помощник-възпитател

Костадинка Петрова – помощник-възпитател

Анка Стоянова – готвач

Венета Енева – готвач

Христо Тодоров – поддръжка

Неделчо Василев – огняр

Иван Тодоров – огняр