Екип

Веселина Никовадиректор на ДГ „Мир“ – с. Айдемир, община Силистра

Педагози

Тодорка Маринова Атанасова – старши учител

Светла Михайлова Александрова – старши учител

Веселка Вълкова Димова – старши учител

Светлана Петрова Илиева – старши учител

Милена Иванова Христова – учител

Марчела Димитрова Никова – учител

Калинка Спиридонова Спасова – учител 

Гергана Стефанова Иванова – учител 

Габриела Владимирова Лефтерова – учител 

Цветанка Стоянова Ненова – учител

Ренета Живкова Андреева – ресурсен учител

Станимира Иванова Станчева – ресурсен учител

Иванина Димитрова Георгиева – Тодорова – психолог 

Преслава Пламенова Ангелова – логопед

Непедагогически персонал

Розалина Василева Йорданова – счетоводител

Мария Урумова – касиер-домакин

Татяна Петрова – медицинска сестра в детски ясли

Анка Цонева – медицинска сестра в детски ясли

Снежина Тодорова – медицинска сестра

Диана Русева – медицинска сестра

Христина Тодорова – помощник-възпитател

Златина Даскалова – помощник-възпитател

Стоянка Борисова – помощник-възпитател

Галина Гецова – помощник-възпитател

Десислава Еникова – помощник-възпитател

Костадинка Петрова – помощник-възпитател

Анка Стоянова – готвач

Венета Енева – готвач

Христо Тодоров – огняр

Илиян Драгиев – огняр