Обществен съвет

Цел и дейност

Състав на обществения съвет към ДГ “Мир”