Меню за седмицата

Менюто в детската градина е съобразено с Наредба №8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към групи храни.

Възможно е през месеца да настъпят промени в зависимост от доставките на хранителни продукти, но това не се отразява на качеството и баланса в храненето на децата.

28.11.-02.12.2022 г.