Заседания

Отчети

Обществен съвет 2022 г.

Обществен съвет 2021 г. 

Обществен съвет 2020 г.

Обществен съвет 2016-2020 г.

Протоколи

2022 г.

Протокол №6/ 30.11.2022 г.

Протокол №5/ 05.10.2022 г. 

Протокол №4/ 29.07.2022 г. 

Протокол №3/ 12.04.2022 г. 

Протокол №2/ 21.03.2022 г. 

Протокол №1/ 29.01.2022 г. 

2021 г.

Протокол от заседанието на 29.10.2021 г.

Протокол от заседание на 16.07.2021 г.

Протокол от заседание на 16.04.2021 г.

Протокол от заседание на 19.02.2021 г.

Покани 

2022 г.

Покана – 30.11.2022 г. 

Покана – 05.10.2022 г.

Покана – 29.07.2022 г.

Покана – 11.04.2022 г.

Покана – 21.03.2022 г.

Покана – 27.01.2022 г.

2021 г.

Покана за отчет на изпълнението на бюджета за третото тримесечие 

Покана за отчет на изпълнението на бюджета за второто тримесечие.

Покана за отчет на приходи и разходи по местни и държавни дейности и на проект.

Покана за обсъждане изпълнението на бюджета и приемане на бюджет 2021.

2020 г.

Покана за отчет на ремонтните дейности през годината 

Покана за изпълнението на бюджета за третото тримесечието

Покана за отчет на изпълнението на бюджета за второто тримесечие 

Покана за отчет на изпълнението на бюджета за 2019 г.