Контакти

Детска градина „Мир“ – с. Айдемир

Адрес: п.к. 7538, с. Айдемир, общ. Силистра

Седалище: ул. „Сокол“, № 10;  филиал: ул. „Преслав“, № 16

e-mail: info-1900559@edu.mon.bg

Директор: Веселина Никова  

Работно време: 08.00 – 12.00 ч., 12.30 – 16.30 ч.

Приемен ден: сряда, 11.00 – 12.00 ч.

Контакти: 0877669885, odz_aidemir@abv.bg

Медицински лица:  

  • основна сграда (ул. „Сокол“ 10) – м.с. Диана Русева,  0877001158;
  • филиал (ул. „Преслав“ 16) – м.с. Снежина Тодорова, 0897515950.

Работно време: 07.00 – 15.30 ч.

Касиер-домакин:

Мария Урумова, тел. за връзка – 0877669844, работно време: 

  • основна сграда (ул. „Сокол“ 10) – понеделник, вторник, четвъртък, 07.00 – 15.30 ч.
  • филиал (ул. „Преслав“ 16) – сряда, петък, 07.00 – 15.30 ч.

Свържете се с нас!