Контакти

Име: Детска градина „Мир“ – с. Айдемир

Адрес: 7538, с. Айдемир, общ. Силистра,

ул. Сокол 10 – основна сграда, ул. Преслав 16 – филиал

e-mail:odz_aidemir@abv.bg

Веселина Никова, директор – 0877669885

Работно време: 08.00 – 12.00 ч., 12.30 – 16.30 ч.

Приемен ден на директора: сряда, 11.00 – 12.00 ч.

Медицинско лице:  

  • ул. Сокол 10 – м.с. Диана Русева, тел. за връзка – 0877001158
  • Преслав 16 – м.с. Снежина Тодорова, тел. за връзка – 0897515950

Работно време: 07.00 – 15.30 ч.

Касиер-домакин: Мария Урумова, тел. за връзка – 0877669844

Работно време: 

  • ул. Сокол 10 – понеделник, вторник, четвъртък – 07.00 – 15,30 ч.
  • ул. Преслав 16 – сряда, петък – 07.00 – 15.30 ч.

Свържете се с нас!