Документи

Общи документи, свързани с предучилищното възпитание в България.

Административни услуги, предоставяни от детската градина.

Планови документи на детска градина „Мир“

Формуляри, необходими на родителите за записване на детето, при отсъствие и др.