Групи

В детска градина „Мир“ се обучават и възпитават 140 деца в 5 предучилищни и 1 яслена групи. За тяхното пълноценно израстване се грижат 10 учители, 6 помощник-възпитатели и 2 медицински сестри.

  1. Първа „а“ възрастова група (3-годишни) – учителки: Милена Христова и Димитричка Петрова; пом.-възпитател – Галина Гецова

Намерете ни във Група Мечо Пух

2. ПГ „б“ група (4- и 5-годишни) – учителки: Калинка Спасова, Гергана Иванова; пом.-възпитател – Милка Стоянова

Намерете ни във  ДГ  Мики и Мини Маус

3. Трета „а“ възрастова група (5-годишни) – учителки: Марийка Георгиева, Тодорка Маринова; пом.-възпитател – Костадинка Василева

Намерете ни във  Група Зайчета

4. ПГ „а“ група (4- и 6-годишни) – учителки: Екатерина Тодорова, Цветанка Ненова; пом.-възпитател – Златина Даскалова

 Намерете ни във – Група Слънчогледи

5. ПГ  „б“ група (3- и 6-годишни) – учителки: Веселка Димова, Светлана Петрова; пом.-възпитател – Стоянка Борисова

 Намерете ни във  Група Бухалчета 

6. Яслена група (1- до 3-годишни) – мед. сестри: Таня Петрова, Венера Казанджиева;  пом.-възпитател – Христина Тодорова

Намерете ни във – Яслена група Слънчице