Групи

В детска градина „Мир“ се обучават и възпитават 140 деца в 5 предучилищни и 1 яслена групи. За тяхното пълноценно израстване се грижат 10 учители, 6 помощник-възпитатели и 2 медицински сестри.

  1. Трета „а“ възрастова група (5-годишни) – учителки: Милена Христова и Жанета Йоргова; пом.-възпитател – Галина Гецова  Група Мечо Пух

2. ДГ „б“ група (3- и 6-годишни) – учителки: Калинка Спасова и Габриела Лефтерова; пом.-възпитател – Милка Стоянова                            ДГ  Мики и Мини Маус

3. Първа „а“ възрастова група (3-годишни) – учителки: Тодорка Маринова и Светла Александрова; пом.-възпитател – К. Василева  Група Зайчета

4. ПГ „а“ група (4- и 6-годишни) – учителки: Цветанка Ненова и Марчела Димитрова; пом.-възпитател – Златина Даскалова                                                             – Група Слънчогледи

5. ПГ  „б“ група (4- и 5-годишни) – учителки: Светлана Петрова и Веселка Димова; пом.-възпитател – Стоянка Борисова                            Група Бухалчета 

6. Яслена група (1- до 3-годишни) – мед. сестри: Татяна Петрова и Анка Цонева;  пом.-възпитател – Христина Тодорова                          – Яслена група Слънчице