Групи

В детска градина “Мир” се обучават и възпитават 120 деца в 5 предучилищни и 1 яслена групи. За тяхното пълноценно израстване се грижат 10 учители, 6 помощник-възпитатели и 2 медицински сестри.

1. Първа “а” група (3-годишни) – учителки: Марийка Георгиева, Тодорка Маринова; пом.-възпитател – Костадинка Василева

Намерете ни във  Група Зайчета

2. Детска “б” група (3/5/6-годишни) – учителки: Калинка Спасова, Гергана Иванова; пом.-възпитател – Милка Стоянова

Намерете ни във  ДГ  Мики и Мини Маус

3. ПГ “а” група (4/5-годишни) – учителки: Милена Христова и Димитричка Петрова; пом.-възпитател – Галина Гецова

 Намерете ни във  – Група Мечо Пух

4. ПГ  “б” група (4 /5-годишни) – учителки: Веселка Димова, Светлана Петрова; пом.-възпитател – Розка Недкова

 Намерете ни във  Група Бухалчета 

5. Четвърта “а” група (6 – и 4-годишни) – учителки: Росица Димитрова, Павлина Кирилова; пом.-възпитател – Росица Русева

 Намерете ни във – Група Слънчогледи

6. Яслена група (до 3 години) – мед. сестри: Таня Петрова, Венера Казанджиева;  пом.-възпитател – Петранка Манолова