Групи

В детска градина “Мир” се обучават и възпитават 140 деца в 5 предучилищни и 1 яслена групи. За тяхното пълноценно израстване се грижат 10 учители, 6 помощник-възпитатели и 2 медицински сестри.

1. Втора “а” група (4-годишни) – учителки: Марийка Георгиева, Тодорка Маринова; пом.-възпитател – Костадинка Василева

Намерете ни във  Група Зайчета

2. Детска “б” група (3- и 4-годишни) – учителки: Калинка Спасова, Гергана Иванова; пом.-възпитател – Милка Стоянова

Намерете ни във  ДГ  Мики и Мини Маус

3. ПГ “а” група (6-годишни) – учителки: Милена Христова и Димитричка Петрова; пом.-възпитател – Галина Гецова

 Намерете ни във  – Група Мечо Пух

4. ПГ  “б” група (5 и 6-годишни) – учителки: Веселка Димова, Светлана Петрова; пом.-възпитател – Розка Недкова

 Намерете ни във  Група Бухалчета 

5. ПГ “а” група (3 – и 5-годишни) – учителки: Росица Димитрова, Екатерина Тодорова; пом.-възпитател – Златина Даскалова

 Намерете ни във – Група Слънчогледи

6. Яслена група (до 3 години) – мед. сестри: Таня Петрова, Венера Казанджиева;  пом.-възпитател – Христина Тодорова

Намерете ни във – Яслена група Слънчице