Прием

О Б Я В А

Детска градина „Мир“ – с. Айдемир обявява прием на деца, родени през 2018  и 2019 г., за учебната 2021/ 2022 година.

Документи, необходими за записване в детската градина:

  1. Писмено заявление от родителите.
  2. Копие от акт за раждане на детето (представя се и оригинала за сверка).
  3. Здравно-профилактична карта от личния лекар (представя се и се връща на родителя).
  4. Данни за имунизационния статус на детето (представя се и се връща на родителя).

Предварително заявления може да получите:

  • в основната сграда, кв. „Деленките“, ул. „Сокол“ 10, при директора.
  • във филиал Айдемир, ул. Преслав 16, при учителите;
  • от нашия сайт, Документи – Формуляри на ДГ
  • или да изтеглите от тук.

За допълнителна информация – тел. 0877669885

Директор: Веселина Никова