Правила и мерки в условията на COVID-19

Правила за изпълнение на мерки за ограничаване на епидемично разпространение на грип и остри респираторни заболявания в условията на COVID-19 в ДГ „Мир“, с. Айдемир, община Силистра