Как работи новият закон за образованието при нас

Facebooktwitterpinterestmail

Приобщаващо образование в ПГ-5

Как се прилага новия Закон за предучилищното и училищно образование в ДГ „Мир“ – с. Айдемир дойде да провери на място Марияна Вълкова – главен експерт по предучилищнообразование в Регионалното управление по образование (РУО) – Силистра.

Проверяващият проведе наблюдения на открита педагогическа ситуация по математика в ПГ „а“- 6 г. и открита допълнителна форма по приобщаващо образование в ПГ „а“ – 5 г., благодарение на учителките Неделя Петрова и Марийка Георгиева.

В голямата група децата с огромен заряд се надпреварваха да покажат знанията си за числата до 5, комбинирайки ги с познаване на любими приказки, песни и подходящи игри. В по-малката група, под формата на букет от дидактични, музикални и подвижни игри, децата демонстрираха разбиране по темата за другарството и толерантността при игра и общуване с деца със специални образователни потребности (СОП) по различни причини, вкл. и деца, които не са посещавали детско заведени предиподготвителна група.

Обект на проверката бе също и документацията.

Проверката е част от външната контролна дейност над ДГ „Мир“ – с. Айдемир, вътрешният контрол се извършва от директора.

 

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Учители с етикети . Постоянна връзка.