Летен график за работа на ДГ

Facebooktwitterpinterestmail

Със заповед на кмета на община Силистра е утвърден графикът за работа на детските градини в периода 01.06. – 14.09, неучебно време в предучилищното образование.

За ДГ „Мир“ организацията е следната:

  1. Основна сграда – ул. “Сокол“, № 10, кв. „Деленките“ – работят:
  •   от 01.06.2018 г. до 29.06.2018 г. – 2 сборни групи;
  •   от 02.07.2018 г. до 31.07.2018 г. – 1 сборна група;
  •   от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. – сградата е затворена;
  •   от 03.09.2018 г. до 14.09.2018 г. – 1 сборна група.

2. Филиал – с. Айдемир,  ул.“ Преслав“, №16 – работят:

  •    от 01.06.2018 г. до 29.06.2018 г. – 1 сборна група и 1 яслена група;
  •   от 02.07.2018 г. до 31.07.2018 г. – сградата е затворена;
  •    от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. – 1 сборна група и 1 яслена група;
  •    от 03.09.2018 г. до 14.09.2018 г. – 1 сборна група и 1 яслена група.

Децата, посещаващи детската градина през лятната ваканция, ще бъдат приемани в съответната работеща сграда.

 

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Новини с етикети , . Постоянна връзка.