Визия и ценности

ВИЗИЯТА ни е:
 даваме на всяко дете обич, уважение, избор и така го
правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;
 в ДГ „Мир“ детето учи играейки, изследва света,
експериментира, взаимодейства и във всеки един момент е
център на педагогическото взаимодействие.
 чрез екипа от професионалисти развиваме и
обогатяваме детските компетентности, разчитайки на
потенциала на всяко дете.
 ние сме партньори със семейството, което намира
при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа
информация.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
 Ние сме можещи, знаещи, квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред
към иновациите, технологиите и новите предизвикателства в предучилищния сектор .
 Ние разполагаме с добра, функционална , естетична и безопасна среда за игри,
обучение, забавления и спорт.
 Стремим се към високи професионални компетентности и реализация на
удовлетворени педагози от работата си и създаваме среда за хора, които обичат децата.
 Ние реализираме успешно партньорство със семействата, основано на традиции,
доверие и взаимно уважение.