С грижа за личностното развитие на всяко дете

Facebooktwitterpinterestmail
Екипът за подкрепа за личностно развитие в ДГ „Мир“ днес проведе образователна игра с децата от трета група Зайчета. Чрез нея беше създадена възможност за развитие и участие на всички деца в предвидените дейности по обща и допълнителна подкрепа.

Целта на играта бе свързана с развитието на грубата и фина моторика, ловкост и бързина. Децата бяха разделени на три отбора. Всеки отбор трябваше да преминава по трасе с препятствия и накрая да сглоби пъзел. След успешното му подреждане децата отриваха скрита геометрична фигура.
Това е една от многото предстоящи групови активности, чрез която екипът за подкрепа на личностното развитие се стреми ежедневно да се грижи за развитието на всяко дете.
Екипът се състои от логопед, ресурсни учители и психолог.
Специалистите са назначени в рамките на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който ДГ „Мир“ работи трета година с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в За вас, родители, Новини, Проекти с етикети . Постоянна връзка.