Първа открита практика за годината

Facebooktwitterpinterestmail

Родители и учители наблюдаваха открита педагогическа ситуация в 4.“а“ група на ДГ „Мир“. Темата бе „Автобусчето, което се страхуваше от тъмното“ – небивалица от писателя Доналд Бисет, по Образователно направление „Български език и литература“.  Целта бе децата да получат нови знания, да развият умение за преразказване на текст и за изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературна творба.  

Под вещите насоки на старши учител Марийка Георгиева децата с вълнение откроиха героите в приказката, обсъждаха и преразказваха техните действия. Дори измислиха нов финал на приказката, вдъхновени от фантазията на автора и водещия учител. Накрая всяко дете си измайстори автобус от хартия за спомен от преживяването.Провеждането на открити педагогически ситуации в горните групи на ДГ „Мир“ са включени в плана за работа с родители през годината. Така възрастните получават преки впечатление от подготовката за училище, както и за възпитателния ефект на детската градина върху комплексното израстване на децата.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в За вас, родители, Новини, Учители с етикети , , . Постоянна връзка.