Обява за работа

Facebooktwitterpinterestmail

ДГ „Мир“ – с. Айдемир обявява две работни места за длъжността „помощник-възпитател“. Кандидатите трябва да представят:

  1. Заявление до директора на ДГ „Мир“, с. Айдемир, общ. Силистра за работа на длъжността „помощник възпитател“, с опис на приложени документи.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Копие от документ за завършено образование.
  4. Копие от трудова книжка.
  5. Свидетелство за съдимост.
  6. Медицинско свидетелство за работа.
  7. Професионална автобиография /СV/ – европейски формат.

При представяне на документите се предоставят и оригналите за сверяване.

Документи ще се приемат от 17.08.2020г. до 21.08.2020 г.,  включително,

от 08.00 часа до 15.00 часа, в основната сграда на ДГ „Мир“, ул. Сокол 10, кв. Деленките.

Класирането на кандидатите ще бъде извършено по документи от комисия, назначена от директора.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Новини, Обяви и съобщения с етикети , . Постоянна връзка.