Преди старта на учебната година

Facebooktwitterpinterestmail

Текат последни ремонти в двете сгради на ДГ „Мир“ преди началото на учебната година. През летните месеци беше подменена дограмата в занималните и спалните помещения, в умивалните и приемните на всяка от шестте групи, както и в двата физкултурни салона.
Частично осъвременяване е направено също на санитарните помещения. През новата учебна година децата ще се чувстват по-комфортно не само в активната част от деня, но и по време на следобедния си сън благодарение на новите матрачета за легла, които детската градина закупи.

Тези подобрения са плод на общите усилия на ръководството на детската градина, родителите и Общината. Финансирането е осигурено от общинския бюджет.

До първия учебен ден се очаква да бъдат осъществени някои подобрения и в двора на филиал Айдемир по проекта, финансиран от ПУДООС, в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“. Още снимки тук.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Материална база с етикети . Постоянна връзка.