Тридневна квалификация по дигитални компетенции

Facebooktwitterpinterestmail

Преподавателският екип на ДГ „Мир“ участва в тридневен квалификационен курс за подобряване на компютърните и дигитални компетенции с преподавател от ОРАК – дигитална учителска академия. Обучението се проведе през почивните дни заедно с учители от още три детски градини в Силистра.

Бяха представени нови технологии, достъпни за детските градини в България и системи за управление на обучението (LMS системи – learning management systems-LMS). Педагозите се запознаха с основите на методиката за провеждане на педагогически ситуации с ИКТ (информационни и комуникационни технологии) и работа с дигитални ресурси за най-малките.

В практическата част те упражниха създаване и модифициране на електронни игри и книжки. Придобиха представа за организиране на учебната документация в дигитална среда и създаване на виртуална класна стая.

Обучението е част от допълващата квалификация на учителите. Има пряко отношение към процеса на адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и възможността за учене по всяко време и на всяко място.

 

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Новини, Учители с етикети , . Постоянна връзка.