МЗ потвърди: спазват се изискванията по наредбите за детските градини

Facebooktwitterpinterestmail

Министерството на здравеопазването разпространи указания за приема на децата в детските градини и ясли в условията на COVID-19 за новата учебна година. В документа се обръща внимание, че остават валидни изискванията на Наредба 3 от 5.02.2007 г. и Наредба 26 от 18.11. 2008 г. за необходимите документи за новориети деца и деца, отсъствали дълго време.

 • При прием на нови деца: „Към заявлението се прилагат следните документи:
  1. копие от акта за раждане на детето;
  2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;
  6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.“
 • При възобновяване на посещенията: „При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.“

Новото – с цел да бъде предотвратено струпването пред медицинските кабинети родителите могат да декларират, че детето им не е било в контакт със заразноболен и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни, се отбелязва още в указанията.

УКАЗАНИЯ – 15 СЕПТЕМВРИ

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в За вас, родители, Новини, Обяви и съобщения с етикети , , . Постоянна връзка.