Летен график за работа

Facebooktwitterpinterestmail

Със заповед на кмета на община Силистра е утвърден графикът за работа на детските градини в периода 01.06. – 14.09, неучебно време в предучилищното образование.

За ДГ „Мир“ – с. Айдемир организацията е следната:

  1. Основна сграда – ул. “Сокол“, № 10, кв. „Деленките“ – работи:
  •   от 03.06.2019 г. до 28.06.2019 г. – 2 сборни групи;
  •   от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. – сградата е затворена;
  •   от 01.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – 1 сборна група;
  •   от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г. – 1 сборна група.
  1. Филиал – с. Айдемир,  ул.“ Преслав“, №16 – работи:
  •   от 03.06.2019 г. до 28.06.2019 г. – 1 сборна група и 1 яслена група;
  •   от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. – 1 сборна група и 1 яслена група;
  •   от 01.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – сградата е затворена;
  •   от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г. – 1 сборна група и 1 яслена група.

Децата, посещаващи детската градина през лятната ваканция, ще бъдат приемани в съответната работеща сграда.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Обяви и съобщения с етикети , . Постоянна връзка.