Вече сме част от кампанията „За чиста околна среда“

Facebooktwitterpinterestmail

сн. архив ДГ „Мир“ – филиал

ДГ „Мир“ – с. Айдемир е одобрена за финансиране на свое проектно предложение в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По проекта е предвидено осъвременяване на двора за игра на децата от филиал Айдемир. Ще бъде изградена детска площадка за яслената група. Още е планирано обновяване на местата за игри, обучение  и занимания по интереси на открито за децата от горните групи, както и обезопасяване на подходите към неизползваемата част от дворното пространство.

Предстои подписване на договор между финансиращия орган и детската градина.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Проекти с етикети , . Постоянна връзка.