Малки и големи заедно за опазване на природата

Facebooktwitterpinterestmail

сн. Община СилистраЧетиристранно споразумение за партньорство в областта на опазването на околната среда бе подписано вчера в Община Силистра. Инициатори на уникалната за Силистра идея са ПЗГ „Добруджа“, ДГ „Мир“ – с. Айдемир и дома за стари хора в кв. „Деленките“, с подкрепата на кмета д-р Юлиян Найденов.Според споразумението Общината предоставя за безвъзмездно ползване съдове за разделно събиране на хартия и пластмаса. Партньорите – ДГ „Мир“ и дома за стари хора – ще събират разделно хартия и пластмаса и ще я предават на ПЗГ „Добруджа“. Гимназията от своя страна ще предоставя рециклирана хартия за писане/ рисуване на децата и Дома.

Неотдавна, благодарение на своя предприемаческа инициатива, Земеделската гимназия оборудва мини предприятие за рециклиране на хартия. Териториалната близост на гимназията, детската градина и Дома, както и стремежът на общностите там активно да се грижат за околната среда, породи идеята за сътрудничество. Предстоят конкретни образователни и практически дейности между трите ведомства, които ще бъдат наситени с екологичен, емоционален и човешки заряд.

Обещаваме да разказваме!

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Новини, Партньори, Проекти с етикети , , , . Постоянна връзка.