Заедно в подготовката на бъдещите първокласници

Facebooktwitterpinterestmail

Група „Бухалчета“

Интересни образователни дейности и събития са планирани за тази учебна година в 4 „а“ и 4 „б“ групи на детска градина „Мир“- с. Айдемир. Целта е бъдещите първокласници да бъдат подпомогнати в преодоляването на стреса, а преходът от предучилищно към начално образование да се осъществи плавно. Инициатор на идейния проект е основно училище „Иван Вазов“ в Силистра. Ключът към очаквания успех е партньорството между педагозите от двете учебни заведения.

Още през месец септември бяха проведени срещи между работните екипи от учители – Невена Маринова и Милена Христова, Йорданка Хаджиева и Веселка Димова, за запознаване с особеностите и познавателните възможности на децата от подготвителните групи. Последва изготвяне на тематични дидактични материали. През м. октомври   четвъртокласниците с помощта на своите преподаватели изработиха и подариха образователни книжки „С багрите на есента“ и „Моята малка книжка за народните будители“. Първата съчетава примери за промените в природата през есента и възможности за развиване на начални графични умения по български език и математика. Втората, по любопитен за малките начин, ги запознава с видни българи, оставили историческа следа в живота си в полза на Родината.

Предстои изготвянето на образователни материали за обогатяване на детските представи, свързани с  основни  християнски празници и традиции, спортни, патриотични, екологични и други забавни преживявания. А в края на годината е предвидено установяване на училищната готовност на бъдещите първокласници по съвместно изготвен диагностичен инструментариум, както и анализиране на резултатите.

Група „Мечо Пух“

Проектът на ОУ „Иван Вазов“, в партньорство с ДГ „Мир“- с. Айдемир, се финансира по Националната програма „Заедно в грижа за всеки ученик“, модул 2: „Осигуряване на условия за екипна работа на учители от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в За вас, родители, Партньори, Проекти, Учители с етикети , , . Постоянна връзка.