Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Facebooktwitterpinterestmail

Петима от педагозите в ДГ „Мир“ са включени в дейност 5.1. по националния проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. През м. март т.г. те разработиха „пакети“ с модели и гъвкави форми на обучение за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания от групите.

Целта е да бъде насърчено личностното развитие на всяко от децата чрез допълнителни активности, съобразени с образователните направления и специфичните им нужди. В края на всеки „пакет“ децата получават удостоверение за успеваемост.

По проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в ДГ „Мир“ е оборудван и кабинет за ресурсна подкрепа с дидактични материали, пособия и помагала, необходими за успешното социализиране и реализиране на децата в предучилищния етап на развитие.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в За вас, родители, Проекти, Учители с етикети , . Постоянна връзка.