Нов ресурсен кабинет

Facebooktwitterpinterestmail

Кабинет за ресурсна подкрепа е най-новата придобивка на ДГ „Мир“. Той е обзаведен, оборудван и зареден с дидактични пособия и помагала. Финансирането е осигурено по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ на детската градина.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, поясни директорът Веселина Никова. Целта е да бъде разгърнат потенциалът на децата, с оглед успешната им социализация и реализация.

Тринайсет деца от ДГ „Мир“ получават допълнителна подкрепа в развитието си. С тях работи екип от четирима специалисти: двама ресурсни учители, психолог и логопед.

До края на проекта, който ще се изпълнява до 2024 година, още е предвидено финансиране за обучение на основния педагогически състав за работа с деца със специални образователни потребности, хронични заболявания, деца в риск и даровити деца.

 

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Материална база, Новини, Проекти с етикети . Постоянна връзка.