Допълнително обучение по български език и ресурсна подкрепа по проект

Facebooktwitterpinterestmail

Допълнително обучение по български език и обща ресурсна подкрепа осигурява на част от своите деца ДГ „Мир“.

Дейностите са по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Сформирани са три групи за допълнителна работа с деца. В две от тях учители от детската градина ще работят с тези, които слабо владеят или не владеят български език. В третата група ще се оказва обща логопедична и ресурсна подкрепа според нуждите на децата.  За втората дейност е нает ресурсен учител.

Целта на различните дейности по проекта е ранно обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Facebooktwitterpinterestmail
Публикувано в Проекти с етикети . Постоянна връзка.